برای ثبت نام لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.


  قوانین و مقررات آموزشگاه زبان آسان

  1. چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاس های آموزشگاه منصرف گردد، آموزشگاه باید پس از کسر %20 (بیست درصد) شهریه مأخوذه، مابقی آن را به داوطلب مسترد نماید.
  2. در صورتی که موسس به هر دلیلی موفق به راه اندازی آموزشگاه یا تشکیل کلاس نشود کلیه شهریه مأخوذه باید مسترد گردد.
  3. پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره استرداد شهریه ضرورتی ندارد.
  4. غیبت غیرموجه بیش از 3 جلسه منجر به حذف داوطلب از دوره مربوطه می شود.
  5. غیبت یا عدم حضور در آزمون های کتبی یا شفاهی به منزله صفر می باشد و آزمون مجدد تنها با هماهنگی و موافقت آموزشگاه امکان پذیر می باشد و با پرداخت هزینه همراه خواهد بود.
  6. پوشش زبان آموز باید مطابق قوانین آموزش و پرورش باشد.