کارگاه writing آیلتس برای کسب بهترین نمره بخش writing آزمون های بین المللی به خصوص آیتلس است.

زبان آسان به کمک یکی از بهترین اساتید آموزش بین المللی زبان انگلیسی
استاد امیر دهقان ، کارگاه Academic IELTS Writing برگزار میکند.

کارگاه Writing آیلتس

کارگاه writing آیلتس در دو روز مجزا برگزار می‌گردد.

در این دو روز موارد مختلفی به شرکت کنندگان آموزش داده می‌شود، که مهم ترین موارد آن به شرح زیر هستند:

Day 1:

Writing Task 2 – Essay Types, analysing essay samples, paragraph development, introductory and Closing paragraphs, Bandscore Descriptors & Rating, Common Mistakes

Day 2:

Task 1 Types – Graphic n Tabular Information, Processes, Diagrams, Maps and plans, Strategies for writing each task 1 type. Bandscore Descriptors & Rating, Common mistakes

به متقاضیان در صورت تمایل مدرک بین المللی iTTi New York  اعطا می‌گردد.

کارگاه writing آیلتس قم

مدرس کارگاه Writing آیلتس

Amir Abbas Dehghan
Amir Abbas DehghanIntl TESOL Trainer
British Council Certified Master Trainer
Pennsylvania state University Alumnus
Edupreneur